Om

Gamla stans teatersällskap är en ideell film- och teaterförening som bildades år 2010.

Det har med åren blivit 7 teaterproduktioner i egen regi, och då Strindberg eller Shakespeare. Vi arbetar gärna med
teater som, utöver själva teaterupplevelsen, också ger historisk kunskap. Vi anser att historien är en värdefull
källa till kunskap och erfarenheter.

Gamla stans teatersällskap har inga politiska intressen, förutom ett värn av Stockholms äldre
byggnader och miljöer. Namnet anknyter till Gamla stan men även till det gamla Stockholm, vars äldre
traditioner, arkitektur och stadsplanering idag berikar Stockholm historiskt, kulturellt och estetiskt.